.
 
I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
Islams Tre Hellige Steder  
Forod
Islams historie begynder med skabelsen af mennesket. Adam, hed det förste menneske, der samtidigt var den første profet. Gud åbenbarede sine 0nsker gennem en rackke profeter. Den sidste af disse hed Muhammad (Guds fred vaere med ham), og han viderebragte Guds ord gennem 23 år. Ordene er samlet i alQur'an (Koranen: Islams hellige skrift). I hele verden findes der omtrent 1 mia. muslimer, der bor i lande med forskellige sprog. Men alle muslimer kender arabisk, fordi de beder til Gud på det fcelles sprog. Makkah (Mekka) er skuepladsen for første akt af det dramatiske møde mellem menneske og Gud.
  Makkah


»Allah har udpeget Ka'aba'en til det hellige hus, menneskehedens bannere<(Qur'an, 5:97). En sort sten faldt ned fra himlen og en engel bragte den til Abraham. Denne sten symboliserer overenskomsten mellem Gud og menneske. Gud skabte det f0rste menneske, Adam, og han modtog den f0rste overeskomst. Gud gav os retten til at leve på denne velsignede jord. Til gengaeld skal vi adlyde den ene sande Gud. Ka'aba'en i Makkah blev oprindeligt bygget af Adam som det første hus nogensinde, hvor man tilbeder Gud. Huset blev sat i stand af Abraham og dennes søn, Ishmael. Abraham satte den sorte sten i Ka'aba'ens østlige hj0rne. Ka'aba'en er den Qiblah (bederetning), som vort ansigt vender mod, mens vi beder. Den ligger tæt ved Zam-zams kilde, der pludselig sprang i den golde ørken og reddede Ishmaels liv, da han var ved at dø af tørst. Skuepladsen for anden akt er Al-Quds, helligdommmen i Jerusalem.

 

Klippemoskeen

 

Klippemoskeen, bygget af 'Abd al-Malik i 68 E.H. (Efter Hidra: emigration - Muhammads udvandring fra Makkah til Madina) er den aeldste, eksisterende muslimske bygning. På samme tid er den også et af verdens arkitektoniske mestervaerker. Den første Qiblah var vendt mod Jerusalem, og muslimerne bad i begyndelsen i retning af denne by for at vise Islams forbindelse til Guds første åbenbaringer. Eftersom Islam er den sidste åbenbaring, fik Profeten besked om at bønnen skulle foregå med ansigtet vendt mod Ka'aba'en og dette sted blev skueplads for Guds første og sidste åbenbaring. En nat blev profeten Muhammad (Guds fred vaere med Ham) i Makkah vokket af englen Gabriel, som førte ham til Jerusalem på gangeren Buraq. Denne nats rejse kaldes Mi'raj. I Jerusalem traf Profeten tidligere profeter, deriblandt Adam, Abraham, Moses og Jesus, og han ledte dem i bøn. Senere blev han ført op fra klippen i Jerusalem og indviet i himlens mysterier. Ovenover Ka'aba'en findes der syv andre Ka'aba'er, en på hver af de syv himler, og allerøverst sidder Gud på tronen.

Madina

Madina er den sidste akt i det guddommelige drama, og her fuldendes Islam. Profeten ligger begravet i Madina, hvor han som statsmand og regent skabte den første islamiske stat og samfund. Da profeten begyndte at modtage Guds ord, fortalte han sin familie og venner om denne ene Gud, som de skulle tilbede. Men folk rejste fortsat til Ka'aba'en for at tilbede deres afguder, og de begserlige handelsfolk, som tog deres penge, opmuntrede dem hertil. Handelsfolkene og magthaverne var naturligt nok imod disse nye tanker. Profeten med familie og venner blev således på grund af deres tro forfulgt af Makkah's indbyggere. Nogle besøgende fra Madina hørte imidlertid Profeten tale i Ta'if og overgik til den ny religion. Disse vendte senere tilbage til Makkah for at invitere Profeten og hans fø1geskab til Madina for at samles der. Madina, som ligger midt i en oase af dadellunde, blev startskuddet til et nyt og fremgangsrigt liv for Profeten. Han var nødt til at forsvare dem, der var jaget bort fra hjemstavnen blot for at have sagt: >)Vor Herre er Allah». Med Islam vil vi strobe efter at udskifte uret med ret og fø1ge det eksempel, Profeten er foregået med.

Profeten Muhammads Moske i Madina, her ligger han begravet, rred vuere med ham.

Da Profeten förste gang holdt sit indtog i Madina, ridende på hun-kamelen Qaswa, samledes byens piger for at synge en velkomstsang. Alle familier tryglede Qaswa om at komme til deres hjem, men Profeten sagde: )>Rør hende ikke, hun er under guddommelig ledelse». Til sidst knaelede Qaswa foran et hus. Det tilhørte Abu Ayyub al-Ansari, og der boede Profeten indtil hans eget hus blev bygget. Qaswa var først gået ind i en stor murkranset gårdsplads og der gået i knae. Ejerne ville forare Profeten stedet, men han afslog tilbudet, købte grunden og byggede en moske med sit eget hus ved siden af. Efter Profetens død blev han begravet i sin moske i Madina. Ligesom Makkah regnes hele Madina for Harram - et fristed. Disse to helligste byer i Islam kaldes al-Harramain. Intet blod kan udgydes i dem, og selv den mest ydmyge af Guds skabninger er i sikkerhed her.


w w w . i s l a m i s k a . o r g
2002-06-20

Klicka på skrivaren för att skriva ut artikeln.
Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller vill fråga om någonting