Tillbaka dit du kom ifrånTill internationell huvudsidaTill svensk huvudsida

 
I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
Bok recensioner

 

Vägen till Mecka
Muhammad Asad
Utgivare: Bonniers


Så ser han ut, den österrikiske journalisten Leopold Weiss som blev Muhammad Asad. Den rotlöse skeptikern som lämnade 20-talets krigströtta Berlin och bland araberna fann sin rätta livsform. Tvivlaren som blev troende muslim, Ibn Sauds vän och förtrogne.

Författaren till denna spännande berättelse om äventyr och uppror i öknen, ett mänskligt dokument som utsätter modern västerländsk civilisation för en obarmhärtig kritik och utgör en lovsång till det enkla men rikare livet i Österlandet.

Ett kort utdrag ur Vägen till Mecka:

Inte långt härifrån, dold för mina blickar mitt i denna livlösa ödemark av dalar och kullar, ligger Arafatslätten på vilken alla de pilgrimer, som kommer till Mecka, samlas en dag på året till åminnelsen av den sista sammankomsten, då människan kommer att stånda till svars inför sin Skapare för allt det som hon har gjort under sin livstid. Hur ofta har jag inte stått där själv, barhuvud i den vita pilgrimsskruden, bland en mängd vitklädda, barhuvade pilgrimer från tre kontinenter, med våra ansikten vända mot Djebel ar-Rahma – ”Barmhärtighetens berg” – som höjer sig från den stora slätten, väntande dagen igenom, begrundande den oundvikliga dag, ”då du kommer att utlämnas så att inga av dina handlingar skola vara fördolda…”. (s. 355)

Betyg:

* * * * * av fem möjliga.


 

Korstågen enligt araberna
Amin Maalouf
Utgivare: Alhambra
ISBN: 91-88992-54-3


Denna bok vill skildra korstågens historia så som den uppfattats, upplevts och berättats i ”det andra lägret”, det vill säga på den arabiska sidan. Innehållet bygger nästan uteslutande på samtida arabiska historikers och krönikörers vittnesmål.

Betyg:

* * * av fem möjliga.


Vägen till Jerusalem.
Jan Guillou
Utgivare: Norstedts
ISBN: 91-1-300604-5 

Nådens år 1150 föds Arn Magnusson på Arnäs gård vi Vänerns strand. Av munkarna i Varnhem formas han till en Kristi stridsman och tempelriddare i det Heliga landet.

Vägen till Jerusalem är första delen i en romantriologi från korstågstid. Det är en storartad historisk roman med kraft och must och episk bredd som tål att jämföras med de klassiska föregångarna i genren. Och det är en magnifik återkomst av Jan Guillou som demonstrerar en imponerande berättarglädje.

"Vägen till Jerusalem är något så ovanligt som gedigen och intelligent folklig berättarkonst." Göteborgs-Posten

"det bästa som Jan Guillou skrivit sedan debuten med Ondskan." Nerikes Allehanda

Betyg:

* * * * * av fem möjliga. Jättebra!!!


Bibeln

ISBN: 91-7643-390-0
Utgivare: MånPocket
 

Kostnad: Ca 99 kr

Böckernas bok för första gången i pocket!

Bibeln har aldrig tidigare blivit utgiven i pocket på svenska. Denna utgåva som blir den första innehåller den nya översättningen av Nya testamentet från 1981 och den varsamma språkliga revisionen av 1917 års översättning av Gamla testamentet som gjordes i samband med den utgivningen.

Dessutom bjuder denna MånPocket-utgåva på två av världslitteraturens mest älskade klassiska pärlor i en ny och modern språkdräkt - Höga Visan och Psaltaren i Bibelkommissionens lovordade provöversättning.

"Den nya svenska versionen av Psaltaren är lysande. Äntligen har lyriken blivit lyrik." Tommy Olofsson, SvD.

Här ges möjligheten till jämförelser - bedöm själv om recensenten har rätt!

Agneta Pleijel, Gunnar Harding och Tomas Tranströmer m fl har i översättningsarbetet, som är en del av den pågående stora nyöversättningen av Gamla testamentet som beräknas vara klar till sekelskiftet.

Betyg:

Vi betygsätter inte detta verk
eftersom det anses innehålla Guds ord.


Historien om Gud.
Karen Armstrong.
Utgivare: Forum
ISBN 91-37-10718-6

Gud i judendomen, kristendomen och islam under 4000 år.

Hur har människorna under skilda tider uppfattat Gud? Hur har de tre monoteistiska religionerna format och ändrat sin föreställning om Gud? Hur har dessa trosuppfattningar påverkat varandra? Hur har olika människor tolkat begreppet Gud?

Den brittiska religionshistorikern Karen Armstrong ger här en fyllig och gedigen redogörelse för varje tids och varje generations bild av Gud. Hon går från Abraham fram till våra dagar och ställer även frågan: Har Gud någon framtid?

På ett briljant sätt väver Karen Armstrong samman historia, filosofi, religions- och kulturhistoria. Hon ger bakgrunden till mycket av vår nutida världsuppfattning och förståelse för den roll som religionen och Gudsuppfattningen spelat och spelar i de olika kulturerna.

Boken kompletteras med ordlista, noter, litteraturförteckning, kartor och register.

KAREN ARMSTRONG - var under sju år romersk-katolsk nunna innan hon 1969 lämnade klostret för universitetsstudier i Oxford. Hon anses i England vara en auktoritet inom sitt ämnesområde och har gjort en rad TV-program. Hon har skrivit flera böcker om tro och religion samt Through the Narrow Gate som handlar om hennes tid i klostret.

Betyg:

* * * * av fem möjliga


Koranens budskap. 
Mohammed Knut Bernström 
Utgivare: Proprius
ISBN: 91-7118-820-7

Koranen kan läsas på olika sätt - med olika syften. En troende muslim som i den ser Guds uppenbarade ord, förmedlade av ängeln Gabriel till Profeten Muhammed för snart 1400 år sedan, läser den med en känsla av djup tacksamhet och med den vördnad som bör visas Guds slutgiltiga budskap till människorna. Koranen är den sista av den serie uppenbarelser som utgör grunden för de tre abrahamitiska religionerna - varken tidens tand eller människohand har kunnat förvanska den. En icke-troende kan läsa den som ett viktigt tidshistoriskt dokument eller som det unika verk den är i världslitteraturen där epos, drama och poesi flätas in i det religiösa budskapet och med detta bildar en helhet som fängslar läsaren med sin säregna skönhet, särskilt i sin ursprungliga arabiska språkdräkt. Traditionen och Koranen själv vittnar om att det var så som många i det hedniska Quraysh i Mekka reagerade inför Profetens förkunnelse, också bland dem som från början var öppet fientliga mot och oemottagliga för hans kallelse till Islam, underkastelse under Guds vilja.  

Betyg:

Vi kan inte betygsätta detta stora verk
eftersom det innehåller Guds lagar och regler.
Rekommenderasvarmt.


Islam och Europa -  
samlevnad eller konfrontation? 

Ingmar Karlsson

Utgivare: Wahlström & Widstrand
ISBN: 91-46-16789-7


I ”Islam och Europa - samlevnad eller konfrontation?” tar mellanösternkännaren, diplomaten och skribenten Ingmar Karlsson itu med fördomar och vanföreställningar om islam och muslimer och redogör för myt och verklighet bakom den gröna hotbild som nu allt oftare målas upp.

I ett Europa med växande intolerans och rasism finns det redan över tio miljoner muslimer och antalet växer snabbt. Om islam kommer att utgöra ett hot ankommer på oss själva. Det krävs en invandringspolitik som istället för en "ghettoislam" leder till en tolerant "euroislam", och ett samhälle grundat på ömsesidig respekt. Här diskuteras föreställningar och möjligheter för en sådan politik.  

Betyg:

* *  av fem möjliga


Kristendomens uppkomst.

Ebbe Linde

En okonfessionell framställning
Utgivare: Natur och Kultur

En bok för den som vill veta något om den kristna läran än vad som vanligen lärs ut av kristendomslärare och konfirmandpräster. 

Han utsätter den konventionella kristna uppfattningen och Bibeln och andra urkunder för en kritisk granskning, men han grundar sina tolkningar på ett omfattande litteraturstudium i ämnet. I en efterskrift skildrar författaren sin egen gradvisa utveckling bort från sin kristna barndomstro... 

Boken finns att låna på olika bibliotek. 

Betyg:

* * * * av fem möjliga.


Utrota varenda jävel.

Sven Lindqvist.
Utgivare: Bonniers
ISBN: 91-055610-6

Sven Lindqvist tar med läsaren på en resa till hjärtat av Sahara, till en öken där allt liv är utsläckt. Studier och drömmar leder resenären tillbaka till utgångspunkten: "Det är inte kunskap vi saknar. Vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slutsatserna."

Han visar att orden "utrota varenda jävel" har djupa rötter i rasismens idéhistoria. I dagens Sverige med tilltagande främlingsfientlighet och uttalat rasistiska övergrepp har Sven Lindqvist en skrämmande aktualitet.

Citat ur Utrota varenda jävel.

"Det förindustriella Europa hade inte mycket som den övriga världen efterfrågade. Vår viktigaste exportvara var våld. Ute i världen betraktades vi på den tiden som nomadiska krigarfolk i stil med mongoler och tatarer. De härskade från hästryggen, vi på skeppsdäcket." (Utrota varenda jävel, Sven Lindqvist, sid 69)

Betyg:

* * * av fem möjliga.


w w w . i s l a m i s k a . o r g
2002-06-19

Klicka på skrivaren för att skriva ut artikeln.
Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller vill fråga om någonting